HUTRACO ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH BẰNG NHỮNG CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG RÕ RÀNG VÀ CỤ THỂ

Các chính sách hoạt động rõ ràng của HUTRACO được công bố rộng rãi để quý khách hàng có thể nắm được và tương tác với chúng tôi tốt hơn. Các chính sách này được đưa ra để thựa hiện phương châm "HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN" từ những ngày đầu thành lập công ty.